e-Fatura Başvuru Süreçleri ve Uygulamaya Başlama Tarihleri

421 Sayılı VUK kapsamında zorunlu olarak Elektronik Fatura kesmek zorunda olan mükellefler başvurularını iki şekilde yapabilirler;

     

a.Posta yoluyla

 a.1. Aşağıdaki belgeleri hazırlayarak;
                Gelir İdaresi Başkanlığı
                Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı(I)
                İlkadım Cad. 06450 Dikmen/ANKARA"
                adresine göndermeleri gerekmektedir.

>       Yetkili kişi veya kişiler tarafından imzalanmış "e-Fatura Uygulaması Başvuru Formu ve Taahhütnamesi"
http://www.efatura.gov.tr/dosyalar/efaturabasvuru/e-FaturaBasvuruFormuVeTaahhutnamesi.pdf
>       Yetkili kişi veya kişiler tarafından imzalanmış "Elektronik Mali Mühür Sertifika Sahibi Taahhütnamesi"
http://www.efatura.gov.tr/dosyalar/efaturabasvuru/ElektronikMaliMuhurSertifikaSahibiTaahhutnamesi.pdf
>       Şirket kuruluş sözleşmesi Ticaret Sicil Gazetesinde 01.10.2003 tarihinden önce yayımlanmış ise ilgili ticaret sicil gazetesinin noter onaylı örneği veya aslının getirilmesi halinde Başkanlıkça onaylanmak üzere fotokopisi, (Sonradan unvan değişikliği yapılması halinde en son unvanın ilan edildiği ticaret sicil gazetesinin noter onaylı örneği veya aslının getirilmesi halinde Başkanlıkça onaylanmak üzere fotokopisi)
>       Başvuru formuna tüzel kişi mükelleflerin adına imza atan kişi veya kişilerin yetkili olduğunu gösteren noter onaylı imza sirküleri örneği veya aslının getirilmesi halinde Başkanlıkça onaylanmak üzere fotokopisi.

 a.2. Başvurusu kabul edilenlere;
>       Mali Mühür sertifikalarını TÜBİTAK-UEKAE Kamu Sertifikasyon Merkezinden temini işlemlerine başlayabilecekleri bilgisi verilir.
>       Bedeli KAMU SM hesabına yatırılan sertifikalar KAMU SM tarafından başvuru sahibi tüzel kişilere teslim edilir.

b.Elektronik ortamda 

Elektronik ortamdan başvuracak olanlar https://mportal.kamusm.gov.tr/bp/mm.go linkinden veya G.İ.B.’lığı e-Fatura web başvuru başlığı altında “Elektronik Başvuru için Tıklayınız” linkine tıklayarak başvuru sayfalarına erişebilirler.

Elektronik başvurunun nasıl yapılacağı Elektronik Başvuru Rehberinde detaylı olarak açıklanmıştır.
http://www.efatura.gov.tr/dosyalar/efaturabasvuru/ElektronikBasvuruRehberi.pdf

 

c. Başvuruda dikkat edilmesi gerekenler

Posta yoluyla veya elektronik olarak doldurulan başvuru formalarında “Başvuru Yöntemi” sorusunda aşağıdaki seçeneklerden birini seçmelisiniz;

     
>       GİB Portal
Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından "www.efatura.gov.tr" internet adresinden ücretsiz olarak sunulan bir e-fatura uygulaması hizmetidir. e-Fatura Uygulamasını entegrasyon yolu ile kullanma konusunda yeterli alt yapıya sahip olmayan kullanıcıların uygulamadan yararlanabilmelerini sağlamak amacıyla geliştirilmiştir. Az sayıda fatura kesen mükellefler için uygun olan Portal, e-Fatura Uygulamasına ait temel fonksiyonları bünyesinde barındıran bir web uygulamasıdır. Az sayıda e-fatura kesecek mükellefler tarafından tercih edilmelidir.
KamuSM tarafından mali mühür sertifikası ve şifreleri teslim edilen mükelleflerin portal hesapları aktive edilir.

>      Entegrasyon
Entegrasyonu Yöntemi, kendilerine ait bilgi işlem sistemini Başkanlığın sistemine entegre ederek 7/24 kesintisiz bağlantı sağlayabilecek mükelleflerin kullanabilmeleri amacıyla geliştirilmiştir.

Mükellefler başvuru dilekçesinde belirtmek şartıyla, entegrasyon çalışmaları tamamlanana kadar Portal hesaplarının kapatılması talep edebilirler. Bu süre hiçbir hal ve koşulda 421 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde belirtilen 31.12.2013 tarihini geçemez. Bu tarihe kadar entegrasyonunu tamamlayamayan mükelleflerin faturalarını GİB Portal üzerinden düzenlemeleri zorunludur.

e-Fatura uygulamasına başvuru yaptıktan ve TÜBİTAK - KamuSM tarafından mali mühür sertifikası ve şifreleri teslim edildikten sonra mükellefler Entegrasyon İşlemleri bölümünden BİS Raporu ve test tanım formunu elektronik ortamda doldurarak göndeririler.

>      Özel Entegrasyon (Özel Entegratör)
Kendilerine ait bilgi işlem alt yapısı yetersiz olan ve çok sayıda fatura düzenleyen mükellefler, teknik yeterliliğe sahip bir özel entegratörün bilgi işlem sistemi vasıtasıyla elektronik fatura gönderip alabilir. Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan özel entegrasyon izni almış olan kurumların listesine http://www.efatura.gov.tr/efaturaozelentegratorlerlistesi.html linkinden ulaşılabilir.
e-Fatura uygulamasına başvuru yaptıktan ve TÜBİTAK - KamuSM tarafından mali mühür sertifikası ve şifreleri teslim edilen mükellefler G.İB.’ndan izin almıuş kurumlardan birine başvuru yaparak e-Fatura uygulamasına dahil olabilir.
31.12.2013 tarihine kadar herhangi bir özel entegratör aracılığıyla kullanıcı hesabı e-Fatura Uygulamasına tanımlanmamış mükelleflerin 31.12.2013 tarihi itibariyle portal hesapları aktive edilir.Duyurularımız

 • #SGK E-Bildirge Transfer İşleminde Güvenlik Anahtarı Girilmesi Zorunlu Olmuştur Bu Değişikle İlgili Programların Güncellenmesi Gerekmektedir.

  # İşe Giriş Ve Ayrılış Bildirgesi Transfer İşleminde,SGK Siteye Giriş Adresini Değiştirdiği İçin Mevcut Kullanmakta Olduğunuz Personel Programının Güncellenmesi Gerekmektedir.Gerekli Bilgi Ve İşlemin Yapılabilmesi İçin Bizi Arayınız.


Özel Yazılım Çözümlerimiz

 • # Tekstil - Boyahane üretim / Sevkiyat Otomasyonu

  # Metal Sanayii üretim Otomasyonları

  # Petrol Ofisi Pompa ve Satış Otomasyonu

  # Otomotiv Sanayii Üretim Yönetim Sistemi

  # Barkodlu Stok Yönetim Sistemi

  # Cari Hesap Analizleri

  # Finansal Yönetim Sistemi / Özel Raporlama

  # Mobil Uygulama ve Çözümleri

  # Web Uygulamaları, Web Tasarım Çözümleri

  # Farklı Programlarla Online Aktarım Uygulamaları

  # KDV, Beyanname Uygulamaları (Link ile Entegre)

  # Bordro ve Diğer Personel Uygulamaları

  # Özel Okullar - Öğrenci Takip Sistemi

  # Mustahsil Uygulamaları

  # Ofset / Matbaalar için Özel Proje Uygulamaları

  # PDKS Sistemlerinden Puantaj ve Veri Transfer Uygulamaları

  # T.C.M.B. Online Döviz Uygulamaları

  # Elektronik Cihazlarla Haberleşme ve Entegre Uygulamalar

  # Yazarkasa Satış Uygulamaları